เกี่ยวกับเรา

องค์กร ของเรา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน

โดย อาจาร์ย ดนัย  รักขิตตธรรม ผู้เชี่ยวด้าน การฝึกอบรม แบบ soft skill ปลุกพลังคิดบวก  และ การจัดการความรู้  โดยใช้ระบบ ข้อกำหนด รางวัลคุณภาพแห่งประเทศไทยเป็นกรอบ..

.

พันธกิจ
สถาบันฝึกอบรม Qcenterplus เป็นสถาบันฝึกอบรมสัมมนาที่ประกอบด้วยเครือข่ายวิทยากรฝึกอบรมและที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาองค์กร โดยการให้บริการด้านที่ปรึกษาและฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรและองค์กรโดยหลักสูตรฝึกอบรมที่ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธฺภาพสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ และเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้แข่งขันได้ในโลกยุคดิจิตอล


วิสัยทัศน์
สถาบันฝึกอบรม Qcenterplus เป็นสถาบันฝึกอบรมสัมมนาและที่ปรึกษาทางธุรกิจชั้นนำของประเทศ

 

อุดมการ์ณหลัก 

1. เชื่อมั่นในความเป็๋นคนที่มีศักยภาพ  เนื่องจาก คนเป้นปัจจัยพื้นฐาน ที่ทำให้องค์กรก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว 

2.เชื่อมั่นในการเรียนรู้ โดยการปฎิบัติ   เนื่องจาก การเรียนเท่าไร การอ่านมากเท่าไร ก็ไม่มีประโยชน์ ถ้าไม่นำไปปฎิบัติ  และ การปฎิบัติไม่ใช่เพียงแต่ปฎิบัติครั้งเดียว ต้องปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง  จึงจะเกิดกระบวนการเรียนรู้่ และ พัฒนา

3. เชื่อมั่นในการแบ่งปัน  ความรู้ที่มีอยู่ถ้าเก็บเอาไว้ใช้คนเดียว ไม่มีการต่อยอด   ความรู้ จะตายไป  ถ้ามีการ แบ่งปันความรู้ในเครื่อข่าย ต่างๆ จะทำให้เกิดการต่อยอดความรู้ออกไป

4.เชื่อมั่นในความซื่อสัตย์และจริงใจกัน  เนื่องจาก เป็นปัจจัยพื้นฐาน ที่ทำให้เรา และ ทุกคน เดินไปด้วยกัน ด้วย ใจต่อใจ อันเป้นพื้นฐานของการมีจิตใจที่ดี 

5. เน้น การสัมมนา ที่สนุก และ นำไปปฎิบัติจริง ได้  เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการนำไปใช้

Visitors: 16,278