หลักสูตร อบรมภายใน

หลักสูตร 

เรามีหลัักสูตรหลายด้าน  ที่มีความเดี่ยวข้อง เชื่อมโยงกัน โดยแบ่งเป้นหมวดดังนี้

หมวด HR / ทรัพยากรบุคคล รายละเอียด
1. ปลุกพลัง  คิดบวก more>>
2. ปลุกพลัง  คิดบวก  องค์ติดจรวจ more>>
3. ปลุกพลัง  คิดบวก สำหรับหัวหน้างาน more>>
4. ปลุกพลัง คิดบวก เพื่อความสำเร็จ (2 วัน)  more>>
5.  การจัดทำ OKR และการนำไปใช้ให้สำเร็จ  more>>
6. การจัดทำ JOB PROFILE อย่างเหนือขั้น more>>
7. การทำ KPI ให้ได้เป้า และ องค์กรไปสู่ ความสำเร็จ more>>
8. การเป็นวิทยากร มืออาชีพ more>>
9. การนำ การจัดการความรู้ มาใช้ แบบปฎิบัติ more>>
10. การนำสุนทรียสนธนามาใช้ให้ได้ผล more>>
11. หัวหน้างาน ยุคใหม่ ลูกน้องรัก พาองค์กรติดจรวจ more>>
   
หมวด คุณภาพ  
1. การจัดทำระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 more>>
2. workshop การเขียนบริบทองค์กรและการจัดการความเสี่ยง  more>>
3. การเป็นผู้ตรวจติดตาม ระบบคุณภาพ ISO 9001 more>>
   
หมวด เพิ่มผลผลิต  
5ส ทำอย่างไร ให้ work more>>
การเป็นผู้ตรวจประเมิน พื้นที่ 5ส  more>>
กำจัดความสูญเปล่า เพิ่มการแข่งขัน more>>
   
หมวด ระบบคุณภาพ  
ระบบคุณภาพ ทั่วทั้งองค์กร (TQM) more>>
ระบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ more>>
ระบบ รางวัล KANO THAILAND AWARD more>>more>>
Visitors: 16,278