ให้คำปรึกษา

บริการให้คำแนะนำ  ปรึกษา

  • ด้านการปลุกพลัง คิดบวก
  • ด้าน การทำJOB PROFILE อันนำไปสู่การพัฒนา คนและองค์กรอย่างต่อเนื่อง
  • ด้านการนำการจัดการความรู้ไปใช้ในองค์กร
  • ด้านการถอดบทเรียน
  • ด้านการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในองค์กร
  • ด้านการพัฒนาองค์กร (Organizational Development)
  • ด้าน การเพิ่มผลผลิตองค์กร ลด ความสูญเปล่า
  • ด้าน ระบบการจัดการด้าน คุณ ภาพ เช่น IS09001:2015 , IATF16949 : 2016        ISO 14001 :2015โดยใช้ระยะเวลาที่สั้น แต่มีประสิทธิภาพ
  • ด้าน การวางระบบ เพื่อก้าวไปสู้ KANO AWARD , รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 

         สถาบันฝึกอบรม Qcenterplus ให้บริการผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้แก่พนักงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการเรียนรู้เบื้องต้น จาก workshop นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ ไปปรับใช้กับงานจริง และนำผลการปฏิบัติมาแลกเปลี่ยนรู้ระหว่างกัน เพื่อนำไปปรับกลยุทธ์แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทเฉพาะขององค์กร
การให้คำปรึกษา เปรียบเสมือน การให้คำแนะนำ อย่างตรงจุด เพื่อลดปัญหา หรือ ป้องกันไม่ให้ปัญาเกิดขึ้น และ ทำอย่างมี
ระบบ โดยมุ่งเน้น การนำไปปฎิบัติอย่างจริงจัง การอบรมเพียงอย่างเดียว เหมือนการตีลูกโป่งให้ลอยขึ้นไป แต่ สักครู่ก็จะตกลง ทำ อย่างไร ให้ลูกโป่งลอยได้ตลอด จึงต้องมีการกระตุ้น หรือ การให้คำปรึกษา ด้วยผู้เชียวชาญ ในราคาที่ไม่แพงอย่างที่คิด...


สนใจติดต่อนัดหมายหารือเบื้องต้นได้ที่ โทร. 081-8193985 หรือ

E-mail : infocenter1@qcenterplus.com

Visitors: 16,278