วิทยากร

นำทีมโดย   อาจาร์ย ดนัย รักขิตตธรรม

วิทยากร  ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน ปลุกพลังคิดบวก ผู้ริเริ่ม พัฒนา การนำกิจกรรม  นำการอบรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้   โดยท่านมีประสบการ์ณจริงในงานอุตสากหรรมมากกว่า 20 ปี ทั้งด้าน การจัดการ  ด้าน คุณภาพ  ด้าน การผลิต  ด้าน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

  • อ.มนิต รักไทย

    ท่านเชี่ยวชาญ ด้านการ ส่งเสริมการขาย ทักษธการขายให้ได้เป้า
  • อ. พรทิพย์ บัวใบ

    ท่านเชียวชาญด้าน การเพิี่มผลผลิต การจัดการ 5 ส ,่kaizen
Visitors: 16,278